CIRS Berlin ÄZQ Deuschte Krankenhaus Gesellschaft Deutscher Pflegerat e.V.

Kontakt

Bundesärztekammer – technische Umsetzung
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern
Herbert-Lewin-Platz 1 (Wegelystraße)
10623 Berlin

Telefon 030 400456-0
E-Mail: KH-CIRS@baek.de
www.kh-cirs.de